Vodoinštalačný materiál

ponúkame na predaj nasledovné skupiny vodoinštalačného materiálu.
– pozinkované vodárenské oceľové prvky (vo veľkostiach od ¼“ do 2“)
– čierne oceľové prvky ku kúreniu (vo veľkostiach od 1/2“ do 2“)
– RPE vodárenské prvky vrátane RPE rúr (vo veľkostiach od 25 do 60)
– PP a PVC odpadové systémy vrátane PP rúr (vo veľkostiach od 30 do 110)
– PVC kanalizačné tvarovky vrátane rúr (vo veľkostiach od 110 do 300)
– drobné vodárenské súčasti (ventily, batérie, predĺženia, a i.)
– drobné kúrenárske súčasti (ventily priame, rohové, regulačné, ružice, konzoly, teplomery, tesnenia a i.)
– drobné súčasti k zariadeniam WC (napúšťacie a vypúšťacie ventily, kolená a i.)
– tesnenia (gumové, klingeritové, a i.)