Sme rodinná firma s tradíciou od roku 1995, kedy firmu zameranú na predaj stavebného a priemyselného tovaru založil a začal prevádzkovať Jozef Mlich st. V počiatočnom období sme boli v regióne Zákamenného a okolia najvýznamneším partnerom nejedného stavebníka, majstra, či kutila.
V období od roku 2013 pokračuje v tradícií nástupca zakladateľa Jozef Mlich ml. Naďalej sa snažíme byť Vašim partnerom pri výstavbe, prerábke, rekonštrukcii. Neustále sa snažíme na sebe pracovať, tovar a sortiment udržiavať a rozširovať v rámci nových trendov a technológií, ako aj poskytovať Vám kvalitný servis (na úrovni predaja tovaru, dopravy tovaru a inej manipulácie s ním) a prostredie pre nákup a predaj udržiavať v čistote a poriadku.
V súčasnom období sa na predaji materiálu podieľame piati, v prevažnej miere rodinní príslušníci, ale v tomto období začíname spoluprácu aj s miestnymi obyvateľmi.

V súčasnosti pre Vás pracujú:
Ing.Jozef Mlich – nákup, predaj, cenové ponuky, objednávky,
Milan Belorit – doprava, servis, údržba, predaj tovaru, sklad,
Ondrej Podstavek – doprava, predaj tovaru, sklad,
Marika Randiaková – predaj tovaru, údržba a pomocné práce,
Zuzana Mlichová – predaj tovaru, údržba a udržiavanie poriadku.
Naďalej je našou prioritou zákazník, jeho spokojnosť veríme, že i bude, pretože bez spokojných zákazníkov nič nezmôžete, nech predávate čokoľvek.