Máme tu nový rok 2019 a s ním k nám prišli zmeny. Všetci sme si mohli všimnúť v obchodoch, predajniach s rôznym tovarom, reštauráciách a iných zariadeniach, že ceny sú akési iné. Opäť vyššie. Nové ceny neobišli ani predajne stavebnín, železiarstiev, predajní priemyselného tovaru, ako ani predajní s vodoinštalačným, elektroinštalačným tovarom a pod. Samozrejme, že ide o ceny vyššie, väčšie. Keďže sa hospodárstvu, štátu darí (podľa niektorých ekonomických ukazovateľov), znamená to, že je dôvod (viac dôvodov) na rast cien. 

Priemerne sa nám ceny v týchto dňoch a blízkej budúcnosti zvýšia podľa druhu tovaru od 5 do 12%. Samozrejme rast cien tovarov ide ruka v ruke s rastom vstupných nákladov (najmä energií). Zákazník si opäť bude musieť priplatiť a na plánovanú investíciu odložiť viac prostriedkov alebo si viac požičať.

Zmeny cien však nenastávajú náhle a skokom. Postupné zvyšovanie cien sme pozorovali už počas celého roka 2018, v niektorých prípadoch od začiatku roka, v niektorých došlo k zmenám koncom roka a niektoré (hlavne zazmluvnené) tovary a služby to čaká tento rok 2019.

Od zákazníka si to bude vyžadovať lepšie plánovanie, zodpovednejší prístup a zvýšené úsilie sa svojimi vlastnými možnými metódami a prostriedkami vysporiadať s narastajúcimi cenami tovarov a služieb. U nás sa mu budeme snažiť v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety a s čo najviac (v rámci možností) problémami a požiadavkami pomôcť.